… BO KAŻDY JEST WAŻNY

POMOC I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 


W zakresie poradnictwa pedagogicznego oferujemy:

  • pomoc w diagnozowaniu trudności szkolnych dzieci i młodzieży;
  • terapia dysleksji;
  • trening koncentracji uwagi;
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • usprawnianie manualne – terapia ręki;
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 


W zakresie edukacji wczesnoszkolnej oferujemy:

pomoc w odrabianiu zadań domowych i kształtowaniu umiejętności wymaganych na I etapie edukacji wczesnoszkolnej (m.in. w nauce pisania, czytania oraz w rozwiązywaniu zadań matematycznych),

poradnictwo wychowawcze – wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

konsultacje:

  • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej;
  • określenie form pomocy dziecku w celu przezwyciężania trudności,
terapia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
terapia dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
warsztaty profilaktyczne.

 


Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.

 

NASI PEDAGODZY KONTAKT