… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Pedagodzy

NASI PEDAGODZY

mgr Romana Kierstan

Pedagog, terapeuta, pedagog specjalny – oligofrenopedagogika, surdopedagogika. Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje również z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Dominika Rewers

Pedagog, terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu o specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie w zakresie zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki małej i dużej, dysleksji rozwojowej, trudności w czytaniu i pisaniu oraz dyskalkulii, a także z uczniami szczególnie uzdolnionymi, w celu doskonalenia ich mocnych stron i rozwijania zainteresowań (między innymi przygotowanie do konkursów Kangur, Zuch itp.).


OFERTA ZAJĘĆ  KONTAKT