… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Pedagog


mgr Romana Kierstan

Pedagog, terapeuta, pedagog specjalny – oligofrenopedagogika, surdopedagogika.
Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje również z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.


mgr Magdalena Lenartowicz 

Pedagog, profilaktyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego. 

Absolwentka wydziału pedagogiki o specjalności resocjalizacja (studia I i II stopnia) oraz specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną (studia I stopnia) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Swoje liczne obowiązki pełni w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Dzięki temu zajęciu ma szansę obserwować specyfikę każdego okresu rozwojowego dziecka, od 3- 15 roku życia. Poznała różnego rodzaju formy i metody twórczej pracy z dziećmi i z młodzieżą. Udziela pomocy pedagogicznej oraz prowadzi działania wychowawczo-profilaktyczne. Współpracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Praca ta jest ogromną satysfakcją. 

Udział w szkoleniach, konferencjach 

  • Udział w kursie „Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno- motoryczne- metody pracy z uczniami ze specjalnymi trudnościami w nauce”
  • Szkolenie z zakresu „Spójrz inaczej” klasy 1-3
  • Kurs „Metoda Dobrego Startu”
  • Kurs „Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona (stopień I i II)”
  • Kurs „Podstawy Terapii Pedagogicznej dysleksji”
  • Kurs „Diagnoza i profilaktyka ryzyka dysleksji”
  • Kurs „Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój i ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci przedszkolnych oraz wolniej rozwijających się uczniów klas początkowych szkoły podstawowej”
  • Szkolenie z zakresu Doradztwa zawodowego: „Od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych z województwa wielkopolskiego”
  • Udział w konferencji „Dziecko w świecie zagrożeń”, organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu
 OFERTA ZAJĘĆ  KONTAKT