… BO KAŻDY JEST WAŻNY

PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE


W zakresie poradnictwa i terapii logopedycznej oferujemy:

 1. zajęcia indywidualne – stymulujące rozwój mowy;
 2. w ramach terapii logopedycznej oferujemy:
 • terapię dyslalii:
 • seplenienia (nieprawidłowej realizacji:
  – głosek szeregu syczącego – s-z-c-dz
  – głosek szeregu szumiącego – sz-ż(rz)-cz-dż
  – głosek szeregu świszczącego – ś-ź-ć-dź)
 • rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r),
 • lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l),
 • kappacyzmu / gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k-g),
 • terapię mowy bezdźwięcznej,
 • terapię Opóźnionego Rozwoju Mowy,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • profilaktykę logopedyczną,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym również dzieci zagrożonych dysleksją.

W zakresie poradnictwa i terapii  neurologopedycznej oferujemy:

 • diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapię dzieci z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz wczesne rozpoznawanie ryzyka wystąpienia dysleksji,
 • diagnozę i terapię wad wymowy dzieci i dorosłych,
 • zaburzeniami połykania,
 • terapię mowy dzieci z dysartrią,
 • terapię dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu,
 • diagnozę i terapię afazji dzieci i dorosłych,
 • terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • profilaktykę logopedyczną.

Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.
NASI LOGOPEDZI KONTAKT