… BO KAŻDY JEST WAŻNY

NASI PSYCHOLODZY I PSYCHOTERAPEUCI

 

Mgr Marta Wnuk-Pawłowska

Psycholog i psychoterapeuta.

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby.

Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej, w której szkoli się od 9 lat. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, par oraz rodzinną.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) w Warszawie w programie Dobry Rodzic Dobry Start, zajmującym się szeroko rozumianą profilaktyką krzywdzenia małych dzieci. W tym czasie ukończyła szkolenia przygotowujące i uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców, a także zajęć profilaktycznych dla dzieci.

Obecnie pracuje w szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadzi zajęcia ze studentami SWPS oraz prowadzi prywatną praktykę. Udziela wsparcia osobom dorosłym (rodzicom, opiekunom), dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju trudnych wydarzeń w swoim życiu, m.in. straty i odrzucenia, przemocy, traum. Pracuje z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi np. zachowania agresywne i autoagresywne, lęki, nieśmiałość, z niską samooceną, a także z ich rodzicami i opiekunami, w formie terapii indywidualnej, rodzinnej, poradnictwa rodzicielskiego lub warsztatów grupowych. W kręgu zainteresowań zawodowych znajduje się także praca z osobami dorosłymi, które doświadczają problemów w relacjach z innymi, w życiu osobistym i zawodowym, a także wsparcie osób cierpiących na choroby somatyczne i psychosomatyczne. Rodzaj wsparcia dostosowuje do oczekiwań klienta, a także do indywidualnej sytuacji. Pracuje zarówno z osobami z długotrwałymi problemami natury psychologicznej, jak i z osobami potrzebującymi wsparcia w aktualnej, trudnej sytuacji życiowej. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ważniejsze ukończone kursy, warsztaty i szkolenia:

  • Kurs podstawowy terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: mgr M.Szymanowska, mgr M. Ptak),
  • Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
  • Systemowa terapia dzieci i młodzieży (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
  • Terapia zaburzeń psychicznych (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: G. D. Ruf),
  • ADHD, ZA, RAD, FAS – diagnoza i wskazówki do pracy” (Sukces – Centrum Doradztwa i Edukacji),
  • Terapia zaburzeń odżywiania u adolescentów. Diagnoza i terapia. (Instytut Edukacji i Terapii, prowadzenie: dr n. med. M.Talarczyk),
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego),
  • Studium Pedagogiczne dające przygotowanie pedagogiczne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ponadto, we wrześniu 2020 roku rozpocznie dwuletni, specjalistyczny kurs terapii traum: Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT e. V. oraz BAG e. V. przy współpracy z Wielkopolskim „Towarzystwem Terapii Systemowej.

 


Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.

 

OFERTA ZAJĘĆ – KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA KONTAKT