… BO KAŻDY JEST WAŻNY

NASI PSYCHOLODZY I PSYCHOTERAPEUCI

mgr Marta Wnuk-Pawłowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista w zakresie psychotraumatologii.
 
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby.
 
Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej, w której szkoli się od 12 lat. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, par oraz rodzinną.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) w Warszawie w programie Dobry Rodzic Dobry Start, zajmującym się szeroko rozumianą profilaktyką krzywdzenia małych dzieci. W tym czasie ukończyła szkolenia przygotowujące i uprawniające do prowadzenia doradztwa, warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców, a także zajęć profilaktycznych dla dzieci.
 
Pracowała jako psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a następnie w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu, gdzie wspierała rodziny zastępcze. Kilka lat pracowała również w szkołach podstawowych i przedszkolach.
 
Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzi zajęcia ze studentami psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, psychoterapeutyczną i szkoleniową. 
 
W gabinecie prywatnym udziela wsparcia osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju trudnych wydarzeń w swoim życiu, m. in. straty i odrzucenia, przemocy, traum. Pracuje z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi np. zachowania agresywne i autoagresywne, lęki, nieśmiałość, z niską samooceną, depresją, a także z ich rodzicami i opiekunami, w formie terapii indywidualnej, rodzinnej, poradnictwa rodzicielskiego lub warsztatów grupowych. W kręgu zainteresowań zawodowych znajduje się także praca z osobami dorosłymi, które doświadczają problemów w relacjach z innymi, w życiu osobistym i zawodowym, a także wsparcie osób cierpiących na choroby somatyczne i psychosomatyczne. 
 
Rodzaj pomocy dostosowuje do oczekiwań klienta, a także do indywidualnej sytuacji. Pracuje zarówno z osobami z długotrwałymi problemami natury psychologicznej, jak i z osobami potrzebującymi wsparcia w aktualnej, trudnej sytuacji życiowej.
 
Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 
Ważniejsze ukończone kursy, warsztaty i szkolenia:
 
Kurs podstawowy terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: mgr M.Szymanowska, mgr M. Ptak),
 
Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
 
Systemowa terapia dzieci i młodzieży (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
 
Terapia zaburzeń psychicznych (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: G. D. Ruf),
 
ADHD, ZA, RAD, FAS– diagnoza i wskazówki do pracy” (Sukces – Centrum Doradztwa i Edukacji),
 
Terapia zaburzeń odżywiania u adolescentów. Diagnoza i terapia. (Instytut Edukacji i Terapii, prowadzenie: dr n. med. M.Talarczyk),
 
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego),
 
Studium Pedagogiczne dające przygotowanie pedagogiczne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 
Zaparcia nawykowe i moczenie się (organizator: Magdalena Komsta, prowadzenie: Karla Orban),
 
Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży (organizator: Magdalena Komsta, prowadzenie: dr Jagoda Sikora),
 
Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne dotyczące traumy (Deutschsprachige Gesellschaft fur Psychotraumatologie e. V., Bundesarbeitsgemeinschaft Traumpedagogik we współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej),
 
Systemowo–integracyjna terapia i doradztwo dla par (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: Tom Levold).
 
OFERTA ZAJĘĆ – KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA KONTAKT

mgr Marcin Pienio

Psycholog, absolwent studiów psychologicznych na wydziale nauk społecznych w Poznaniu WSB – kierunek psychologia kliniczna.

Pan Marcin jest magistrem psychologii, o specjalności klinicznej, terapeutą TSR w procesie certyfikacji, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa, gwarantując pełną dyskrecję i anonimowość.
Specjalizuje się w prowadzeniu terapii krótkoterminowej, w ramach której rozwiązanie problemu dokonuje się w relatywnie najkrótszym możliwym czasie. Celem tego rodzaju terapii jest jak najszybsze znalezienie i wdrożenie rozwiązania, aby zminimalizować czas spędzony na pracy terapeutycznej, skracając tym samym czas zmagania się z klienta z cierpieniem.
W swojej pracy koncentruje się na budowaniu rozwiązań w oparciu o zasoby, cele i potrzeby klienta. Jest przekonany, że małe zmiany tworzą duże sukcesy.

Ważniejsze kursy:

Kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – Integri TSR.

Kurs Terapia Rodzinna – Centrum Synergia.

https://www.znanylekarz.pl/marcin-pienio/psycholog/rokietnica

Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.
OFERTA ZAJĘĆ – KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA KONTAKT