… BO KAŻDY JEST WAŻNY

NASI PSYCHOLODZY I PSYCHOTERAPEUCI

 


Mgr Julia Łońska-Vargiu

Psycholog i psychoterapeuta.

Absolwentka Psychologii edukacji na Wydziale Nauk Społecznych im. Adama Mickiewicza oraz Studiów Podyplomowych Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie odbywa szkolenie w kierunku psychoterapii w szkole Centrum Analizy Transakcyjnej.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej oraz pracy warsztatowej. Pracuje w obszarze psychologii edukacji. Ma doświadczenie z zakresu pracy indywidualnej oraz pracy zespołowej przy wsparciu rodzin w sytuacjach kryzysowych. Prowadziła grupy socjoterapeutyczne oraz warsztaty rozwojowe. Swoje doświadczenie zdobyła również pracując jako przedszkolny oraz szkolny psycholog.

Aktualnie w pracy zawodowej zajmuje się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i poradnictwem psychologicznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży oraz dorosłych.

W swojej pracy terapeutycznej łączy podejście analizy transakcyjnej z podejściem poznawczym oraz systemowym. Wykorzystuje również techniki arteterapeutyczne.

Wiedzę oraz swoje kwalifikacje zdobyła uczestnicząc w różnych formach samodokształcania. Do najważniejszych zalicza:

 • Kurs I stopnia Psychologii Systemowej (WTTS),
 • kurs Analizy Traksakcyjnej I, II i III stopnia (Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „AION” Poznań,
 • Test 101 AT – z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association),
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej (Fundacja ETOH),
 • Kurs Integratywnej Psychologii Krótkoterminowej przy Polskim Instytucie Psychologii Integratywnej w Krakowie,
 • Studium Trenerskie (Pracownia Psychologiczna “Spotkanie” Poznań).

Posiada uprawnienia pedagogiczne.
Prace wykonuję pod stałą superwizją.

 


Mgr Marta Wnuk-Pawłowska

Psycholog i psychoterapeuta.

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby.

Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej, w której szkoli się od 9 lat. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, par oraz rodzinną.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) w Warszawie w programie Dobry Rodzic Dobry Start, zajmującym się szeroko rozumianą profilaktyką krzywdzenia małych dzieci. W tym czasie ukończyła szkolenia przygotowujące i uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców, a także zajęć profilaktycznych dla dzieci.

Obecnie pracuje w szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadzi zajęcia ze studentami SWPS oraz prowadzi prywatną praktykę. Udziela wsparcia osobom dorosłym (rodzicom, opiekunom), dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju trudnych wydarzeń w swoim życiu, m.in. straty i odrzucenia, przemocy, traum. Pracuje z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi np. zachowania agresywne i autoagresywne, lęki, nieśmiałość, z niską samooceną, a także z ich rodzicami i opiekunami, w formie terapii indywidualnej, rodzinnej, poradnictwa rodzicielskiego lub warsztatów grupowych. W kręgu zainteresowań zawodowych znajduje się także praca z osobami dorosłymi, które doświadczają problemów w relacjach z innymi, w życiu osobistym i zawodowym, a także wsparcie osób cierpiących na choroby somatyczne i psychosomatyczne. Rodzaj wsparcia dostosowuje do oczekiwań klienta, a także do indywidualnej sytuacji. Pracuje zarówno z osobami z długotrwałymi problemami natury psychologicznej, jak i z osobami potrzebującymi wsparcia w aktualnej, trudnej sytuacji życiowej. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ważniejsze ukończone kursy, warsztaty i szkolenia:

 • Kurs podstawowy terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: mgr M.Szymanowska, mgr M. Ptak),
 • Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
 • Systemowa terapia dzieci i młodzieży (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
 • Terapia zaburzeń psychicznych (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: G. D. Ruf),
 • ADHD, ZA, RAD, FAS – diagnoza i wskazówki do pracy” (Sukces – Centrum Doradztwa i Edukacji),
 • Terapia zaburzeń odżywiania u adolescentów. Diagnoza i terapia. (Instytut Edukacji i Terapii, prowadzenie: dr n. med. M.Talarczyk),
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego),
 • Studium Pedagogiczne dające przygotowanie pedagogiczne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ponadto, we wrześniu 2020 roku rozpocznie dwuletni, specjalistyczny kurs terapii traum: Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT e. V. oraz BAG e. V. przy współpracy z Wielkopolskim „Towarzystwem Terapii Systemowej.

 


Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.

 

OFERTA ZAJĘĆ – KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA KONTAKT