… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Poradnictwo psychologiczne

W zakresie poradnictwa psychologicznego oferujemy:

  pomoc psychologiczną: 
 • pomoc w diagnozowaniu trudności szkolnych dzieci i młodzieży;
 • wsparcia w rozwoju oraz doskonaleniu kompetencji emocjonalnych (problemy z opanowywaniem złości, agresją, nieśmiałością, samokontrolą) i społecznych (problemy z nawiązaniem i/lub utrzymaniem dobrej relacji, wycofaniem w kontaktach, dominacją);
 • radzenia sobie ze stresem;
 • wsparcia dla uczniów klas maturalnych – określenie priorytetów, radzeniem sobie ze stresem;
 • pomoc w procesie uczenia się dla dzieci i młodzieży;
 • trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych;
 • problemów związanych z wahaniami, obniżeniem nastroju (utrata radości, życia, niepokój);
 • zaburzeniach odżywiania (otyłość, anoreksja);
 • przeżywania trudności/konfliktów w relacji z bliskimi osobami;
 • braku akceptacji dla samego siebie, samotnością;
 • wypalenia zawodowego lub pracoholizmu;
 • wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem;
 • uzależnień: internet, zakupy, jedzenie;
 • wsparcia dla rodziców w przypadku problemów wychowawczych, rodzicielskich;
 • wsparcie dla młodych rodziców.

W przypadku pytań, związanych z tym czy potrzebują Państwo pomocy psychologa, zapraszam na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego mogę wyjaśnić Państwa wątpliwości.

PROWADZĄCY  KONTAKT