… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Poradnictwo psychologiczne

W zakresie poradnictwa psychologicznego oferujemy:

  pomoc psychologiczną: 
 • wsparcie w rozwoju oraz doskonaleniu kompetencji emocjonalnych (problemy z opanowywaniem złości, agresją; nieśmiałością, samokontrolą) i społecznych (problemy z nawiązaniem i/lub utrzymaniem dobrej relacji, wycofaniem w kontaktach, dominacją);
 • wsparcie w bardzo trudnych, kryzysowych trudnych sytuacjach życiowych (strata, żałoba, zdrada, rozwód);
 • wsparcie w problemach związanych z wahaniami, obniżeniem nastroju (utrata radości, życia, niepokój);
 • wsparcie w zaburzeniach odżywiania (otyłość, anoreksja);
 • wsparcie w przeżywaniu trudności/konfliktów w relacji z bliskimi osobami;
 • wsparcie w przypadku braku akceptacji dla samego siebie, samotnością;
 • wsparcie w sytuacji stresu, bezsenności;
 • wsparcie w sytuacji wypalenia zawodowego lub pracoholizmu;
 • wsparcie w przypadku uzależnień: internet, zakupy, jedzenie;
 • wsparcie w przypadku problemów wychowawczych, rodzicielskich;
 • wsparcie dla par i małżeństw (analiza satysfakcji w związku, dynamiki małżeństwa, komunikacji pomiędzy partnerami, sposoby budowania świadomego i satysfakcjonującego związku).

warsztaty samorozwoju dla par: praca w grupie (3-4 pary)

PROWADZĄCY  KONTAKT