… BO KAŻDY JEST WAŻNY

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

W zakresie udzielania korepetycji oferujemy zajęcia z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki.


Zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3-osobowych dla szkół podstawowych (I-VIII) oraz szkół ponadpostawowych.

Uczniowie mogą skorzystać z korepetycji, kursów, a także maratonów naukowych.

Filar 1 – KOREPETYCJE – zajęcia  dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka. W trakcie zajęć nauczyciel realizuje materiał wskazany przez ucznia. Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy bieżącej lub nadrobienie zaległości.

Czas trwania – raz w tygodni,50 minut.

Filar 2 – KURSY – zajęcia dedykowane są dla uczniów, którzy muszą zmierzyć się z egzaminem ósmoklasisty lub maturalnym. Ich celem jest przygotowanie do zdania egzaminów na wysokim poziomie. Uczestnik zajęć może skorzystać z następującej oferty:

Kursy powtórkowe – ich celem jest powtórzenie całego materiału, a w szczególności zagadnień wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Czas trwania – raz w tygodni, 50 minut.

Kursy specjalizacyjne – uczeń omawia z prowadzącym temat/dział, który jest dla niego problematyczny lub wymaga poszerzenia wiedzy.

Czas trwania – raz w tygodni, 50 minut.

Kursy egzaminacyjne – składają się z trzech części:

 1. nauczyciel omawia zasady i przebieg egzaminu ósmoklasisty/maturalnego;
 2. uczeń podchodzi do napisania próbnego egzaminu;
 3. uczestnik zajęć omawia z prowadzącym test oraz otrzymuje wskazówki do dalszej pracy.

Czas trwania – raz w tygodniu, 50 min.


dodatkowo
JĘZYK POLSKI:

 • pomoc w interpretacji tekstów kultury oraz pisaniu wypracowań, tekstów użytkowych;
 • zajęcia rozwijające kompetencje czytania ze zrozumieniem;
 • ćwiczenia przygotowujące do publicznych wystąpień, wygłaszania swoich opinii na forum;
 • sprawdzenie językowe i edytorskie prac licencjackich i magisterskich;
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysgrafią oraz dysortografią z wykorzystaniem metod arteterapii.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

 • indywidualnie określamy potrzeby edukacyjne, możliwości oraz plan dalszej współpracy dla każdej osoby;
 • stosujemy innowacyjne i skuteczne metody nauczania oraz nowatorskie materiały edukacyjne;
 • wykonujemy próbne testy, egzaminy, symulacje maturalne;
 • na bieżąco kontrolujemy i omawiamy postępy uczniów;
 • dostosowujemy godziny zajęć do potrzeb uczestników;
 • prowadzimy zajęcia z konkretnych partii materiału według potrzeb uczestnika.

Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.
NASI POLONIŚCI  NASI MATEMATYCY KONTAKT