… BO KAŻDY JEST WAŻNY

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

W zakresie udzielania korepetycji oferujemy zajęcia z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki.


Zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3-osobowych dla szkół podstawowych (I-VIII) oraz szkół ponadpostawowych.

Uczniowie mogą skorzystać z korepetycji, kursów, a także maratonów naukowych.

Filar 1 – KOREPETYCJE – zajęcia  dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka. W trakcie zajęć nauczyciel realizuje materiał wskazany przez ucznia. Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy bieżącej lub nadrobienie zaległości.

Czas trwania – raz w tygodni,50 minut.

Filar 2 – KURSY – zajęcia dedykowane są dla uczniów, którzy muszą zmierzyć się z egzaminem ósmoklasisty lub maturalnym. Ich celem jest przygotowanie do zdania egzaminów na wysokim poziomie.

Czas trwania – raz w tygodniu, 50 min.


dodatkowo
JĘZYK POLSKI:

  • pomoc w interpretacji tekstów kultury oraz pisaniu wypracowań, tekstów użytkowych;
  • zajęcia rozwijające kompetencje czytania ze zrozumieniem;
  • ćwiczenia przygotowujące do publicznych wystąpień, wygłaszania swoich opinii na forum;
  • sprawdzenie językowe i edytorskie prac licencjackich i magisterskich;
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysgrafią oraz dysortografią z wykorzystaniem metod arteterapii.

Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.
NASI POLONIŚCI  NASI MATEMATYCY KONTAKT