… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Korepetycje

W zakresie udzielania korepetycji oferujemy zajęcia z następujących przedmiotów:      j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego i matematyki.

Zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3 – osobowych dla szkół podstawowych (I-VIII) oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • przygotowanie do kartkówek
 • sprawdzianów
 • egzaminów
 • konkursów
 • olimpiad
 • matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym
 • rozszerzanie i utrwalanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas zajęć lekcyjnych
 • nadrabianie zaległości z bieżącego materiału
 • pomoc w odrabianiu lekcji

 DODATKOWO

 Język polski:
 • pomoc w interpretacji tekstów kultury oraz pisaniu wypracowań, tekstów użytkowych
 • zajęcia rozwijające kompetencje czytania ze zrozumieniem
 • ćwiczenia przygotowujące do publicznych wystąpień, wygłaszania swoich opinii na forum
 • sprawdzenie językowe i edytorskie prac licencjackich i magisterskich
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysgrafią oraz dysortografią z wykorzystaniem metod arteterapii

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAS?

 • indywidualnie określamy potrzeby edukacyjne, możliwości oraz plan dalszej współpracy dla każdej osoby
 • stosujemy innowacyjne i skuteczne metody nauczania oraz nowatorskie materiały edukacyjne
 • wykonujemy próbne testy, egzaminy, symulacje maturalne
 • na bieżąco kontrolujemy i omawiam postępy uczniów
 • dostosowujemy godziny zajęć do potrzeb uczestników
 • prowadzimy zajęcia z konkretnych partii materiału według potrzeb uczestnika

Prowadzący:


Nauczyciel j. polskiego  Nauczyciel matematyki

KONTAKT