… BO KAŻDY JEST WAŻNY

JĘZYK POLSKI


JĘZYK ANGIELSKI


MATEMATYKA

W zakresie udzielania korepetycji oferujemy zajęcia z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki.

 


Zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3-osobowych dla szkół podstawowych (I-VIII) oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 • przygotowanie do kartkówek,
 • sprawdzianów,
 • egzaminów,
 • konkursów,
 • olimpiad,
 • matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym,
 • rozszerzanie i utrwalanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas zajęć lekcyjnych,
 • nadrabianie zaległości z bieżącego materiału,
 • pomoc w odrabianiu lekcji.

 


dodatkowo
JĘZYK POLSKI:

 • pomoc w interpretacji tekstów kultury oraz pisaniu wypracowań, tekstów użytkowych;
 • zajęcia rozwijające kompetencje czytania ze zrozumieniem;
 • ćwiczenia przygotowujące do publicznych wystąpień, wygłaszania swoich opinii na forum;
 • sprawdzenie językowe i edytorskie prac licencjackich i magisterskich;
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysgrafią oraz dysortografią z wykorzystaniem metod arteterapii.

 


DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

 • indywidualnie określamy potrzeby edukacyjne, możliwości oraz plan dalszej współpracy dla każdej osoby;
 • stosujemy innowacyjne i skuteczne metody nauczania oraz nowatorskie materiały edukacyjne;
 • wykonujemy próbne testy, egzaminy, symulacje maturalne;
 • na bieżąco kontrolujemy i omawiamy postępy uczniów;
 • dostosowujemy godziny zajęć do potrzeb uczestników;
 • prowadzimy zajęcia z konkretnych partii materiału według potrzeb uczestnika.

 


Potrzebujesz pomocy, lecz nie wiesz w jakim zakresie?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, w czasie którego pomożemy odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.

 

NASI POLONIŚCI  NASI MATEMATYCY KONTAKT