… BO KAŻDY JEST WAŻNY

Coaching

Coaching – Twój rozwój osobisty

Coaching jest jedną z form rozwoju osobistego i zawodowego. Jego charakterystyczną cechą jest praca coacha z klientem w oparciu o cykl spotkań (sesji), trwających zazwyczaj od 60 do 90 minut, odbywających się z częstotliwością raz na 2-3 tygodnie.

Coaching zorientowany jest na doskonalenie kompetencji i umiejętności klienta (osobistych i zawodowych). Jego podstawą jest wiedza klienta (często nieuświadomiona), którą wydobywa sam klient za pomocą pytań, narzędzi i ćwiczeń proponowanych przez coacha. Coaching zorientowany jest na pracę na przyszłości. Jest to praca własna klienta, która ma miejsce między sesjami, te zaś służą zaplanowaniu, przyjrzeniu się oraz analizie tego, co w życiu klienta działa lub nie, oraz co może działać lepiej (i jak). Coaching, innymi słowy, jest spotkaniem (cyklem spotkań), którego celem jest odblokowanie potencjału klienta, w celu maksymalizacji jego/jej działań. Jest raczej wsparciem w uczeniu się niż nauczaniem.
Coach to osoba, która: „powie ci, czego nie chcesz usłyszeć, pokaże to, czego nie chcesz zobaczyć, abyś stał się tym, kim chciałbyś być.”

PROWADZĄCYKONTAKT