… BO KAŻDY JEST WAŻNY

POLONIŚCI

mgr Natalia Stefańska

Nauczyciel języka polskiego Absolwentka filologii polskiej, specjalność nauczycielska (studia I i II stopnia) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej w Chludowie. Udział w kursach i szkoleniach 
  • 1.09.2016r. – Szkolenie dla nauczycieli rozpoczynających pracę (staż 0-3): podstawowa dokumentacja, prawo oświatowe i ścieżki awansu zawodowego, przeprowadzone przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego – Scientia.
  • 21.11-2016r. – 30.01.2017r. – Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę, przeprowadzone przez Specjalistyczne Centrum Edukacji Edu-Mach.
  • 20.02.2017r. – Podstawy wiedzy o dysleksji (e-learning), przeprowadzone przez Instytut Kształcenia Nauczycieli – Progres.
  • 27.03.2017r. – 5.06.2017r. – kurs Przemoc i agresja w szkole, przeprowadzony przez Specjalistyczne Centrum Edukacji Edu-Mach.
  • 27.03.2017r. – 5.06.2017r. – kurs Prawo dla nauczycieli, przeprowadzony przez Specjalistyczne Centrum Edukacji Edu-Mach.
  • 27.03.2017r. – 5.06.2017r. – kurs Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami, przeprowadzony przez Specjalistyczne Centrum Edukacji Edu-Mach.
  • 6.05.2017r. – warsztaty wprowadzające w zagadnienia terapii integracji sensorycznej Pomóż mi lepiej zrozumieć świat, przeprowadzone przez Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori.
  • 9.05.2017r. – kurs Pierwsza pomoc, przeprowadzony przez Instytut Szkoleniowy Med – Anest.
  • 9.05.2017r. – kurs Kierownik wycieczek szkolnych, przeprowadzony przez Instytut Szkoleniowy Med – Anest.
  • 11.07.2017r. – szkolenie Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga, przeprowadzone przez Instytut Kształcenia Nauczycieli – Progres.

OFERTA ZAJĘĆ  KONTAKT