… BO KAŻDY JEST WAŻNY

O nas

Wsparcie rozwoju dzieci

Celem naszym jest wspieranie rozwoju dzieci. Żyjemy w trudnych czasach, pełnych stresu, gonitwy za pieniędzmi, gier komputerowych, migających ekranów. W dobie Internetu i telefonów, portali społecznościowych brakuje nam rozmów, spotkań, mamy zbyt mało czasu na codzienne życie. Wszystkie te czynniki mogą spowodować problemy w naszym funkcjonowaniu, z którymi sami sobie nie poradzimy.

Kompleksowa opieka i terapia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Pracownia rozwoju i psychoedukacji Mental zapewnia kompleksową opiekę i terapię dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinach, tj:
 • psychologia
 • pedagogika
 • psychoterapia
 • logopedia
 • neurologopedia
Nieograniczona wyobraźnia, wrodzona spontaniczność oraz zaufanie dzieci są punktem wyjścia do rozwoju dojrzałej osobowości.
Czasami w obliczu trudnych sytuacji jak
 • problemy szkolne
 • rozstanie rodziców
 • utrata ważnej osoby
 • przemoc
 • czy doświadczenie traumatyczne
mogą pojawić się zachowania regresywne, agresywne, stany lękowe, wycofanie, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, a także inne trudności psychologiczne, zarówno w domu, jak i szkole. Poprzez swoją pracę pragniemy wzmacniać mocne strony naszych pacjentów, tak aby mogli pełniej rozwijać własne możliwości, wierząc w swoją niepowtarzalną wartość.  W pracowni oferujemy również poradnictwo i psychoterapię dla osób dorosłych, indywidualną, par oraz rodzinną.

Korepetycje

Pomoc także znajdą u nas uczniowie, którzy potrzebują korepetycji z poszczególnych przedmiotów, takich jak:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
W naszej ofercie znajdą się zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3 – osobowych dla szkół podstawowych I-III i IV-VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Nauczyciele przygotują do:
 • kartkówek
 • sprawdzianów
 • egzaminów
 • konkursów
 • egzaminu ósmoklasisty
 • matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Proponujemy również zajęcia rozszerzające i utrwalające wiadomości oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć lekcyjnych. czytaj więcej