… BO KAŻDY JEST WAŻNY

O nas

Celem naszym jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz psychoterapia dorosłych. Żyjemy w trudnych czasach, pełnych stresu, gonitwy za pieniędzmi, gier komputerowych, migających ekranów. W dobie Internetu i telefonów, portali społecznościowych brakuje nam rozmów, spotkań, mamy zbyt mało czasu na codzienne życie. Wszystkie te czynniki mogą spowodować problemy w naszym funkcjonowaniu i potrzebę skorzystania z profesjonalnej pomocy.  Pracownia rozwoju i psychoedukacji Mental zapewnia kompleksową opiekę i terapię dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinach, tj: psychologia, pedagogika, psychoterapia, logopedia, neurologopedia i dietetyka. Nieograniczona wyobraźnia, wrodzona spontaniczność oraz zaufanie dzieci są punktem wyjścia do rozwoju dojrzałej osobowości. Czasami w obliczu trudnych sytuacji jak problemy szkolne, rozstanie rodziców, utrata ważnej osoby, przemoc, czy doświadczenie traumatyczne, mogą pojawić się zachowania regresywne, agresywne, stany lękowe, wycofanie, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, a także inne trudności psychologiczne, zarówno w domu, jak i szkole. Poprzez swoją pracę pragniemy wzmacniać mocne strony naszych klientów, tak aby mogli pełniej rozwijać własne możliwości, wierząc w swoją niepowtarzalną wartość. W pracowni oferujemy również poradnictwo i psychoterapię dla osób dorosłych, indywidualną, par oraz rodzinną. Pomoc także znajdą u nas uczniowie, którzy potrzebują korepetycji z poszczególnych przedmiotów, takich jak: matematyka, język polski, chemia czy fizyka. W naszej ofercie znajdą się zajęcia indywidualne, w parach lub grupach 3 – osobowych dla szkół podstawowych I-III i IV-VII, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele przygotują do kartkówek, sprawdzianów, egzaminów, konkursów, testów gimnazjalnych oraz matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Proponujemy również zajęcia rozszerzające i utrwalające wiadomości oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć lekcyjnych. Pracownia zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykorzystującą w swoich działaniach profesjonalne metody pracy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. OFERTA KONTAKT
Zapraszamy!